Digitale transformatie in de cultuursector

Published by New Media Systems on

Digitale transformatie in de cultuursector.

Regelmatig lezen wij dat de cultuursector voor grote uitdagingen staat om de organisaties draaiende te houden voor nu en in de toekomst. En dat de Nederlandse cultuursector werk moet maken van digitale innovaties. Als dat de komende jaren niet lukt, dreigt de sector de boot te missen en geen nieuw publiek meer te trekken. Merken en begrijpen instellingen in de cultuursector de urgentie van deze transformatie om ‘futureproof’ te blijven?

Staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media maakt miljoenen euro’s vrij om de sector op gang te helpen. Maar ook de cultuurmakers zelf zijn aan zet, vindt algemeen directeur Maaike Verberk van DEN, kennisinstituut voor digitale transformatie binnen de cultuursector. ‘Digitale transformatie maakt de sector sterker en flexibeler, maar vraagt wel een andere werkwijze en nieuwe vaardigheden’, stelt Verberk.

We leven in een tijdperk van grote veranderingen in een samenleving die steeds meer digitaliseert. Teruggang naar het oude biedt geen structurele oplossing, er is actie en ambitie nodig om het potentieel van digitalisering voor de cultuursector ten volle te benutten. En het publiek waardeert de combinatie van fysieke en digitale cultuurbeleving. Dat blijkt uit diverse publieksonderzoeken door instellingen die tijdens de pandemie een online aanbod hadden.

Zo ook bij onze klant Theater de Schalm in Veldhoven: “We hebben besloten om door te gaan met livestreams. Dit onderzoek droeg daaraan bij. Er werd door respondenten aangegeven dat het een uítkomst was en dat ze anders niet waren gekomen. We vinden het ook inclusief. Het gaat ons niet alleen om de inkomsten, maar ook om betekenis voor de doelgroep”.

Digitale transformatie is een proces van jaren maar er is geen weg terug! Want het publiek van de toekomst vraagt om culturele instellingen die de mogelijkheden van de digitale samenleving optimaal inzetten. New Media Systems wil graag met haar technologische innovaties een steentje bijdragen aan het verbinden van cultuur met de gehele samenleving, nu en in de toekomst.