Interview met Sjoert Bossers, Theater de Schalm Veldhoven

Published by New Media Systems on

Sjoert Bossers, directeur/bestuurder van Theater de Schalm in Veldhoven. Een van de eerste theaters in Nederland (en misschien wel de Benelux/Europa) die met een zelf-regisserend systeem werkt. Wij van New Media Systems hebben dit systeem mogen leveren en hebben Sjoert een aantal vragen gesteld over het systeem. 

Allereerst een korte uitleg over Theater de Schalm
De Schalm is het professionele podium van Veldhoven voor artiesten, amateurgezelschappen en bedrijven. In essentie voegt De Schalm hiermee in cultureel opzicht grote betekenis toe aan het leven van inwoners van Veldhoven en omgeving, en draagt het theater bij aan een goed leef- en woonklimaat voor Veldhoven.

Hierbij focust de Schalm zich op verschillende kernpunten: de Schalm wil laten dromen, wil dromen waar laten maken, wil laten reflectere en de Schalm wil verbinden/ontmoeten/samen werken.

Theater is een oud concept, het is een mooie plek om elkaar te ontmoeten en te zien. Maar het verandert heel erg. Het fysieke podium is niet alleen voldoende en theaters moeten ook kijken naar de digitale ontwikkelingen. Zoals Sjoert het ziet is het de taak van culturele instellingen om deze ontwikkelingen door te voeren. Om op deze manier een steentje bij te dragen aan de culturele ontwikkelingen. 

Wat ook een mooie ontwikkeling is bij de theaters, is dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van audio en visuele ondersteuning. Door het intern hebben van een camerasysteem kunnen wij artiesten hier ook beter bij ondersteunen. 

Sjoert vertelt: “Ons interne camerasysteem is geleverd en aangesloten door New Media Systems. Het is een goed systeem dat ons in staat stelt om op te nemen, op meerdere locaties voorstellingen te tonen maar ook om ze later terug te kijken. Het systeem is kwalitatief goed genoeg maar het brengt wel een extra discipline met zich mee. Zoals bij alle voorstellingen is een goede voorbereiding een must. Met het camerasysteem werkt dit niet anders. Een goede check om de kwaliteit te waarborgen vinden wij nodig.

Een camerasysteem zoals De Schalm nu heeft brengt heel veel mogelijkheden met zich mee. Zoveel zelfs dat je moet waken dat je geen focus verliest op het uiteindelijk doel. Omdat we een van de eerste in Nederland/Benelux, misschien wel Europa, zijn met een zelf-regisserend camerasysteem, zijn we echt aan het pionieren. Dit is natuurlijk iets heel spannends en moois maar het brengt ook veel lessen met zich mee. Naast het houden van focus op ons einddoel moeten we er ook voor waken dat er geen verkeerde verwachtingen geschept worden.”

Sjoert Bossers is nu ongeveer 1,5 jaar geleden gestart met de directie-functie bij Theater De Schalm. Bij zijn start lag het plan van New Media Systems al in de kast. Het huidige management had alleen wat koud water vrees voor nieuwe technieken omschrijft Sjoert. Maar door zijn achtergrond bij NOB in Hilversum was hij gewend om te pionieren en nieuwe systemen aan te pakken. Dezelfde drive nam Sjoert mee naar De Schalm en zorgde ervoor dat het systeem van New Media Systems een akkoord kreeg. 

New Media Systems heeft de volledige infrastructuur voor het systeem aangelegd en dit hebben ze op een keurige manier gedaan. Alles is goed geprogrammeerd voor de verschillende shots. Maar wij hebben met dit camerasysteem ook de mogelijkheid om het zelf te bedienen. Daardoor zijn wij heel vrij in het filmen. Zowel de opname, de live stream als de on demand uitzending kun je geheel zelfstandig starten middels 1 druk op de knop.

Een van de sterkste punten van New Media Systems, zoals Sjoert dit ervaart, zijn de korte lijnen. Je hebt nagenoeg altijd dezelfde personen aan de lijn en zij kunnen op afstand al zien of het systeem correct werkt. Of juist wat er fout mee is. Dit wordt dan ook altijd zo spoedig mogelijk opgelost. Ze begrijpen de waarde van het systeem voor de klant en daarom schakelen zij hier altijd snel mee. 

Of Sjoert Bossers en Theater De Schalm New Media Systems zouden aanraden aan andere theaters?
Dat zeker! Ze zijn erg te spreken over de veerkracht en flexibiliteit van New Media Systems. Niet alleen als het goed gaat maar ook bij hick ups en ontwikkelingen blijven ze meedenken. 

Pionieren is altijd lastig maar zoals Sjoert mooi vertelt: “New Media Systems is een fijne partij waar het mee kan. Er worden geen deuren dicht gegooid maar alle mogelijkheden en oplossingen worden bekeken”. 

Sjoert vindt ook dat New Media Systems tevreden mag zijn met een klant als Theater De Schalm. Tijdens het pionieren leren zowel het theater als New Media Systems veel over het systeem en kan het alleen nog maar beter worden.

Het doel van Theater De Schalm is om mensen te verbinden, cultuur te delen en New Media Systems biedt ons de mogelijkheid om dit ook te digitaliseren! 

Categories: Interview