Vastleggen van uitvaarten in beeld en geluid

Published by New Media Systems on

Vastleggen van uitvaarten in beeld en geluid

Onlangs organiseerde de Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen (BGNU) een webinar over het vastleggen van uitvaarten in beeld en geluid. Tijdens dit thema event werden de resultaten van de peilingen hierover gepresenteerd.

Uit de antwoorden op de online vragenlijst bleek dat de manier waarop de foto’s en films gemaakt worden tijdens uitvaarten erg uiteenloopt. Gebruikmaken van de opnamefaciliteiten die steeds meer locaties hebben komt verreweg het meeste voor.

Ook bij onze klanten worden uitvaarten vastgelegd om vele redenen. Kinderen die te klein zijn om alles mee te krijgen. Gezinsleden die in het ziekenhuis liggen. Nabestaanden die graag alles nog eens rustig terug willen zien. Het is niet alleen het verdriet dat je vast kunt leggen, maar ook de momenten van bemoediging en troost, die er óók zijn, en die mensen op de dag zelf soms ontgaan.

Velen kunnen het zich niet voorstellen om aan deze dag herinnerd te worden en hebben toch bedenkingen bij opnames in beeld en geluid omdat het kwetsbare en intense momenten zijn.

Achteraf zijn veel mensen erg dankbaar voor een mooi aandenken. Niet om te blijven hangen in hun verdriet maar juist om bij te dragen aan de verwerking van een verlies. Met alle emoties die daarbij horen.

Kortom, wat ons betreft mag het vastleggen van een uitvaart in beeld en geluid altijd onder de aandacht worden gebracht. Het is voor familieleden een waardevolle aanvulling op de herinnering van de dag en ook een visueel visitekaartje voor een uitvaartlocatie.